Bilimsel Toplantı ve Kurslar

2024 Yılı Toplantıları

26 Ocak 2024 Epilepsi Derneği Aylık Toplantıları - 4

2023 Yılı Toplantıları

24 Kasım 2023 Epilepsi Derneği Aylık Toplantıları - 2
29 Eylül 2023 Epilepsi Derneği Aylık Toplantıları - 1
23 Şubat 2023 24 Şubat 2023 Tarihli "Miyokloniler" Toplantısının Erteleme Duyurusu
27 Ocak 2023 The clinicopathologic spectrum of focal cortical dysplasias: New consensus classification and diagnostic methods proposed by ILAE

2022 Yılı Toplantıları

23 Aralık 2022 Yeni Epilepsi Sendrom Sınıflamasının Gözden Geçirilmesi
21 Ekim 2022 Epilepsi ve Egzersiz
18 Şubat 2022 Epilepside Cinsel İşlev Bozuklukları
21 Ocak 2022 Türkiye Epilepsi - Gebelik Çalışması Sonuçları

2021 Yılı Toplantıları

21 Aralık 2021 Tuberous Sclerosis and Management Update
25 Eylül 2021 7. Semiyoloji Toplantısı: Epilepside klinik belirtiler çalıştayı
23 Eylül 2021 Nedeni bilinmeyen fokal epilepsi
30 Nisan 2021 Epilepsy and Dementia: Beyond Our Knowledge
20 Nisan 2021 Absanslı epilepsi sendromları
25 Şubat 2021 Future Directions of Neuroscience and Epilepsy Workshop
21 Ocak 2021 İlaca Dirençli Epilepsilerde VNS (Vagus Nerve Stimulation) - Tedavisi
12 Ocak 2021 Methods of seizure localization (SEEG) and novel surgical techniques related to temporal lobe epilepsy

2020 Yılı Toplantıları

25 Aralık 2020 Derin beyin nörostimulasyon ve kortikal haritalama
10 Aralık 2020 Antiepileptik İlaçların Evrimi
24 Kasım 2020 Olgularla Epilepsi
12 Kasım 2020 Otoimmün ensefalitlerde tanı kriterleri ve radyolojik –elektroensefalografik örnekler
05 Kasım 2020 Epilepsi cerrahisi
23 Ekim 2020 Vasküler malformasyonlarda cerrahi. Kime? Ne zaman?
08 Ekim 2020 Tedaviye dirençli epilepsiler
29 Eylül 2020 Yeni Normalde Epilepsi Tedavisi: Kıtalararası Tecrübe Paylaşımı
22 Eylül 2020 Status epileptikus
10 Eylül 2020 Management of Intractable Focal Epilepsies and Epilepsy Surgery with Special Emphasis to SEEG Applications
09 Temmuz 2020 Epilepsi ve psikiyatrik komorbidite
06 Temmuz 2020 Epilepsi ve uyku
30 Haziran 2020 Epilepside master class toplantısı- AEİ tedavi ilkeleri üzerine
17 Haziran 2020 Epilepsi ve covid-19 Kılavuz ve Olgularla
28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Epilepsi ve Migren Çalıştayı

2019 Yılı Toplantıları

27 Aralık 2019 Semiyolojiden Tedaviye West ve Lennox Gastaut Sendromları
18 Ekim 2019 Sleep related epilepsies: Diagnosis and differentiation
29 Mart 2019 Aylık Toplantı: Uyku ve Epilepsi
22 Şubat 2019 Üreme Çağında Kadın ve Epilepsi Çalıştayı ve Konferans
25 Ocak 2019 Aylık Toplantı: Bellek ve Epilepsi

2018 Yılı Toplantıları

21 Aralık 2018 Aylık Toplantı: Metabolik Epilepsiler
02 Kasım 2018 Aylık Toplantı: Epilepsi Cerrahisi İnvazif Uygulamalar
13 Nisan 2018 Aylık Toplantı: Temporal lob epilepsisi; Ne zaman antiepileptik ilaç ne zaman cerrahi tedavi?
19 Ocak 2018 Aylık Toplantı: Clinical EEG today: uses, abuses and future outlook

2017 Yılı Toplantıları

22 Aralık 2017 Aylık Toplantı: Kortikal Gelişimsel Malformasyonlarda Sınıflandırma
20 Ekim 2017 Aylık Toplantı: Noktürnal Olaylar
21 Nisan 2017 Aylık Toplantı: When Medication Don't Work? The Role of Neurostimulation
31 Mart 2017 Aylık Toplantı: Epilepsi İle İlişkili Tümörler
24 Şubat 2017 Aylık Toplantı: Tüberoskleroza Bağlı Epilepsi Tedavisinde Güncel Gelişmeler
27 Ocak 2017 Aylık Toplantı: Epilepsi ve Sosyal Kognisyon

2016 Yılı Toplantıları

23 Aralık 2016 Aylık Toplantı: Febril Konvülziyonlarda Güncel Durum
21 Ekim 2016 Aylık Toplantı: Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
21 Ekim 2016 Aylık Toplantı: Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
22 Nisan 2016 Aylık Toplantı: Laboratuvardan Kliniğe Yansımalar
25 Mart 2016 Aylık Toplantı: Fokal Kortikal Displaziler ve Epilepsi
26 Şubat 2016 Aylık Toplantı: Uyku ve Epilepsi
29 Ocak 2016 Aylık Toplantı: Kadın ve Epilepsi

2015 Yılı Toplantıları

25 Aralık 2015 Aylık Toplantı: Epileptik Olmayan Psikonejik Nöbetler
23 Ekim 2015 Aylık Toplantı:
17 Nisan 2015 Aylık Toplantı: Nöbetlerde İrkilme (Startle) ve Ayırıcı Tanı
27 Mart 2015 Aylık Toplantı:
27 Şubat 2015 Aylık Toplantı: Epilepsi Hastalarının En Sık Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
30 Ocak 2015 Aylık Toplantı: Epilepsi ile ortaya çıkan ve ön planda epilepsi ile seyreden İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

2014 Yılı Toplantıları

26 Aralık 2014 Aylık Toplantı:
24 Ekim 2014 Aylık Toplantı: Olgularla Gebelikte Antiepileptik İlaç Tedavisi
25 Nisan 2014 Aylık Toplantı: Generic Antiepileptic Drugs Fact and Fiction
28 Şubat 2014 Aylık Toplantı: Mediobazal Temporal Epilepsi Cerrahisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntemi
31 Ocak 2014 Aylık Toplantı: Semiological Approach in Epilepsy

2013 Yılı Toplantıları

27 Aralık 2013 Aylık Toplantı: Olgu Çözümlemeleri
29 Kasım 2013 Aylık Toplantı: Gebelikte Epilepsi Tedavisi - Güncelleme
25 Ekim 2013 Aylık Toplantı: Olgu Çözümlemeleri
26 Nisan 2013 Aylık Toplantı: Functional Connectivity Coherent Neural Activity and Brain Synchronization in Epilepsy
29 Mart 2013 Aylık Toplantı: Recent Imaging Findings in Juvenile Myoclonic Epilepsy and Multimodal Imaging in Cryptogenic Focal Epilepsy
22 Şubat 2013 Aylık Toplantı: Teratogenesis and Epilepsy
25 Ocak 2013 Aylık Toplantı:
11 Ocak 2013 Aylık Toplantı: Epilepsi ve Ensefalitte Anti-Nöronal Antikorlar

2012 Yılı Toplantıları

21 Aralık 2012 Aylık Toplantı:
09 Kasım 2012 Aylık Toplantı: Intractable epilepsy: A role of multidrug resistance proteins and transporters
09 Kasım 2012 Aylık Toplantı: Dirençli Epilepsi: Multifaktöriyel Sorunun Mekanistik Perspektifi
20 Nisan 2012 Aylık Toplantı:
30 Mart 2012 Aylık Toplantı:
24 Şubat 2012 Aylık Toplantı: Türkiye' de Epilepsi Prevalans Çalışmaları
27 Ocak 2012 Aylık Toplantı:

2011 Yılı Toplantıları

14 Kasım 2011 Aylık Toplantı: Türkiye' de Epilepsi Prevalans Çalışmaları
28 Ekim 2011 Aylık Toplantı: Psikojenik Epiletik Olmayan Nöbetler: Etyoloji, Tanı ve Tedavi
25 Mart 2011 Aylık Toplantı: Epilepside Görüntüleme Değerlendirmesi
25 Şubat 2011 Aylık Toplantı: Refleks Epilepsiler
28 Ocak 2011 Aylık Toplantı: Epileptik Spazm ile SSPE'nin Kesişen Yönleri

2010 Yılı Toplantıları

24 Aralık 2010 Aylık Toplantı: Epileptik Ensefalopatilerin Nöropsikolojik Yönleri
26 Kasım 2010 Aylık Toplantı: Beyin Hasarı Ardından Oluşan Epileptogenezin Altında Yatan Mekanizmalar

2009 Yılı Toplantıları

23 Ekim - 30 Nisan 2010 Aylık Toplantı: 2009-2010 Bilimsel Toplantıları

2008 Yılı Toplantıları

24 Ekim - 24 Nisan 2009 Aylık Toplantı: 2008-2009 Bilimsel Toplantıları

2007 Yılı Toplantıları

26 Ekim - 25 Nisan 2008 Aylık Toplantı: 2007 - 2008 Bilimsel Toplantıları

2020 Yılı Toplantıları

18 - 19 Aralık 2020 Semiyoloji Toplantısı
24 - 25 Ekim 2020 Nöroloji Asistanlarına yönelik NASA Toplantıları 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir.

2019 Yılı Toplantıları

27 Eylül 2019 Semiyoloji: Epilepsi ve Psikojenik Non-epileptik Nöbetler Toplantısı 27 Eylül 2019'da Levent Mövenpick Otel'de yapılacaktır

2018 Yılı Toplantıları

3 - 4 Kasım 2018 Epivizyon Toplantısı 2018
10 Mart 2018 Episkop Toplantısı
23 Şubat 2018 Status Epileptikus

2017 Yılı Toplantıları

4 - 5 Kasım 2017 Epivizyon Toplantısı
13 Mayıs 2017 Sivas Epilepsi Sempozyumu III
1 - 2 Nisan 2017 Semiyoloji Toplantısı
18 Mart 2017 Episkop Toplantısı

2016 Yılı Toplantıları

12 - 13 Kasım 2016 Epivizyon Toplantısı
08 Ekim 2016 Episkop Toplantısı
21 Mayıs 2016 Sivas Epilepsi Sempozyumu II
08 Nisan 2016 Status Epileptikus Çalıştayı
2 - 3 Nisan 2016 Semiyoloji Toplantısı

2015 Yılı Toplantıları

14 - 15 Kasım 2015 Epivizyon Toplantısı
10 Ekim 2015 Episkop Toplantısı
4 - 8 Nisan 2015 Status Epileptikus Çalıştayı
7 - 8 Mart 2015 Semiyoloji /Epilepside Klinik Belirtiler Çalıştayı

2014 Yılı Toplantıları

18 - 19 Ekim 2014 Semiyoloji /Epilepside Klinik Belirtiler Çalıştayı
24 Eylül 2014 Episkop Toplantısı

2013 Yılı Toplantıları

2 - 3 Kasım 2013 Semioloji Toplantısı

2010 Yılı Toplantıları

22 Ekim 2010 Epilepsi ve Hukuk

2007 Yılı Toplantıları

28 Ekim 2007 Epilepsi ve Hukuk

2024 Yılı Kursları

4 - 8 Mart 2024 TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 19. EEG-EMG KURSU

2023 Yılı Kursları

27 Şubat - 3 Mart 2023 Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği İstanbul Şubesi - 18.EEG-EMG KURSU

2021 Yılı Kursları

10 Şubat 2021 3. ONLINE PEDİATRİK EPİLEPSİ HEMŞİRELİĞİ KURS PROGRAMI

2019 Yılı Kursları

21 Aralık 2019 EEG Kursu Programı

2017 Yılı Kursları

07 Ekim 2017 Pratikte EEG Yorumlama Kursu
23 Ağustos 2017 EEG Kursu

2015 Yılı Kursları

12 Aralık 2015 EEG Kursu (Pattern)
12 Aralık 2015 EEG Kursu (Pattern)
8 - 9 Kasım 2015 EEG Toplantısı
8 - 9 Kasım 2015 EEG Toplantısı
07 Kasım 2015 EEG Kursu (Pattern)
07 Kasım 2015 EEG Kursu (Pattern)
24 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
17 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
17 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)
03 Ekim 2015 EEG Kursu (Pattern)

2014 Yılı Kursları

8 - 9 Kasım 2014 EEG Kursu

2013 Yılı Kursları

30 Kasım - 1 Aralık 2013 PATERN EEG Toplantısı 2013

2012 Yılı Kursları

14 - 16 Eylül 2012 Epilepside EEG Günleri