Aylık Toplantı: 2008-2009 Bilimsel Toplantıları

  1. 24 Ekim 2008, Absans Epilepsileri

Prof. Dr. Veysi Demirbilek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Doç. Dr. Rezzan Gülhan Aker
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

 


  1. 28 Kasm 2008, Uykuyla İlişkili Hiperkinetik Nöbetler : Elektronik Özellikler ve Histopatalojik Temel

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derya Karadeniz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Lino Nobili
Centre of Sleep Medicine Centre fro Epilepsy Surgery C. Munari Department of Neuroscience Niguarda Hospital – Milano

 


  1. 26 Aralık 2008, Tuberoz Skleroz

Prof. Dr. Cengiz Yalçınkaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Uzan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı - İstanbul

 


  1. 30 Ocak 2009, Epileptogenez ve Rasyonel Tedavi Stratejileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Kaya
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı – İstanbul
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) – İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Wolfgang Loescher
Heade Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy, University of Veterinary Medicine Hannover and Head Center for Systems Neuroscience Hannover – Germany

 


  1. 27 Şubat 2009, JME’de Geç Dönem Bulguları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı : Dr. Ebru Altındağ
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı – İstanbul

 


  1. 27 Mart 2009, Temporal Lob Epilepsisinin Nörobiyolojisi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Candan Gürses
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Robert Sloviter
Professor of Pharmacology and Neurology, University of Arizona College of Medicine Tuscon, USA

 


  1. 24 Nisan 2009, İdiyopatik Jeneralize Epilepsilerde Genetik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), Genetik A.D.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik A.D.

Konuşmacı: Dr. Bobby P.C. Koeleman
Section Complex Genetics, Department Medical Genetics, University Medical Center - Utrecht