TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ | TURKISH EPILEPSY SOCIETY
TURKISH CHAPTER OF ILAE

Otoimmün ensefalitlerde tanı kriterleri ve radyolojik –elektroensefalografik örnekler

12 Kasım 2020 Perşembe 19:00 - 20:30

Moderatör: Kemal Tutkavul
Konuşmacı:
  Otoimmün ensefalitlerde tanı kriterleri ve radyolojik –elektroensefalografik örnekler
Demet Kınay