Aylık Toplantı: Epilepsi ile ortaya çıkan ve ön planda epilepsi ile seyreden İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Konu: Epilepsi ile ortaya çıkan ve ön planda epilepsi ile seyreden İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Konuşmacı: Mefkure Eraksoy, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Oturum Başkanı: Ferda Füsun Erdoğan, Erciyes Üniversitesin Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Sponsor: Pfizer