Aylık Toplantı: 2009-2010 Bilimsel Toplantıları

  1. 23 Ekim 2009, Olgu Sunumlarıyla Ekstra Temporal Epilepsiler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. S. Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı – İstanbul

Konuşmacı: Doç. Dr. Demet Kınay
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği - İstanbul


  1. 20 Kasım 2009, Epilepside İnhibisyonun Rolü

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rezzan Gülhan Aker
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Rudiger Köhling
Institute of Physiology University of Rostock, Chair – Rostock, Germany


 

  1. 25 Aralık 2009, Epilepsinin Moleküler Genetiği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Hande Çağlayan
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul


  1. 29 Ocak 2010, Epileptik Ensefalopatilerde Prognoz

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ayşın Dervent
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Doç. Dr. Özlem Çokar
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği - İstanbul


  1. 26 Şubat 2010, Epilepsi Sendromlarında diğer Elektrofizyolojik Yöntemlerin Kullanımı (Myokloni Analizi, EMG, VEP, SEP)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacılar: Prof. Dr. Meral Kızıltan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı – İstanbul

Prof. Dr. Ali Emre Öge
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul


  1. 26 Mart 2010, İnvazif EEG Kime, Nasıl, Ne zaman? Olgu sunumları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Konuşmacılar: Prof. Dr. Berrin Aktekin
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Doç. Dr. Candan Gürses
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Uzan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı - İstanbul


  1. 30 Nisan 2010, Süt Çocuğu ve Çocukluk Çağı Epilepsilerinde EEG

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veysi Demirbilek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Perrine Plouin
Explorations Fonctionelles Neurologiques, Hopital Necker Enfants Malades - Paris