TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ | TURKISH EPILEPSY SOCIETY
TURKISH CHAPTER OF ILAE

Nedeni bilinmeyen fokal epilepsi

23 Eylül 2021

Nedeni bilinmeyen fokal epilepsi;
Oturum Başkanı: Ebru Altındağ Aykutlu
Konuşmacılar:
  Tanısal ipuçları ve prognoz
Betül Baykal
  Cerrahi tedavi
Berrin Aktekin