45. Yıl Proje Ödülleri

Birincilik: - 15000 TL
Sayın Eda Çiftçi, Fİ. Tezer, HK. Kurşun, S.Saygı, B.Bilginer
Temporal Lob Epilepsi Tanısı ile Ameliyat Olan Hastaların Doku Örneklerinde Panneksin Kanal ve Pürinerjik
Reseptörlerin İfadesindeki Farklılıklar ve Bunun İnflamazom Yolağı ile İlişkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemler
ile İncelenmesi
 
İkincilik: 15000 TL
Sayın Canan Ulusoy, EN. Yavuz, N. Bebek, E. Tüzün, B. Baykal
Epilepsi Hastalarında İnflamasyonun Klinik Bulgularla İlişkisi ve Tedavideki Rolü