TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ | TURKISH EPILEPSY SOCIETY
TURKISH CHAPTER OF ILAE

Plaket Kriterleri ve Verilenler

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği emekli olan hocalarımıza plaket vermektedir. Kriterler dernek üyesi olmak, epilepsi alanında çalışmış, tez yürütmüş, araştırma yapmış ve 70 yaş üzerinde olmak şeklinde belirlenmiştir.