HUKUK BÜROSU

İnsanlık tarihi kadar eski zamanlardan bu yana "Kutsal Hastalık" adıyla bilinen epilepsi (sara), dramatik belirtileri ve bulgularından dolayı toplum tarafından sosyal kabulü olmayan, varlığından utanılan ve bu olumsuz etiketlenmelerden kaçınıldığı için gizlenen bir hastalık olarak dikkat çekmektedir.

Son yıllarda epilepsi hastalığının tanı ve tedavi olanaklarındaki büyük gelişmelere, henüz arzu edilen düzeylerde olmasa da bu hastaların bireysel hak ve özgürlükleri konusunda yapılan yasal ve toplumsal düzenlemeler de eklenmiştir. 

Ülkemizde de anayasa, yeni ceza hukuku, medeni hukuk, iş hukuku ve çeşitli yasal düzenlemelerle epilepsi hastalarının toplumsal yaşama aktif ve üreten bireyler olarak katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır.

Bu toplantılar süresince epilepsi hastalarının ceza sorumluluğu; travmaya bağlı epilepsi hastalığı gelişmesi durumunda ortaya çıkan yasal sorunlar; epilepsi hastalığı ile ilgili bilirkişilik sorunları; evlilik, boşanma, vesayet gibi medeni hukuku ilgilendiren konular; sürücü belgesi alma, araç kullanma, askerlik görevi gibi konuların güncel yasal düzenlemeleri tartışılacaktır.

Türk Ceza Kanununda, Türk Medeni kanununda ve yeni İş Kanununda epilepsi hastalarına özgü bazı uygulamaların gerek epilepsi hastaları ve yakınları gerekse toplum tarafından bilinmedikleri dikkat çekmektedir.

Örneğin;

 • epilepsi hastalarının nöbet geçirirken neden oldukları bir kaza veya zarardan dolayı ceza sorumluluklarının olmadığını; 
 • geçirdiği nöbetler nedeni ile özürlülük oranı %40'ın üzerinde olan epilepsi hastalarından sosyal güvencesi bulunmayan ve bakıma muhtaç olanlarına evlerinde veya kurumlarda bakım hizmeti verildiğini; 
 • bu hastaların yeni iş yasasına göre 50 yada daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde %3 özürlü çalıştırma kotasından yararlanabildiklerini ve bu kotayı kullanmayan iş yerlerine ekonomik ceza yaptırımı olduğunu;
 • epilepsi hastalarının 35 yaşını doldurmuş olmak kaydı ile 5000 YTL (Ortaklık halinde her ortağa 5 Bin YTL olmak üzere toplam 25 Bin YTL) özürlü kredisinden yararlanabileceklerini; 
 • özürlülük oranı %80 olan epilepsi hastalarının 530 YTL% 60 olan epilepsi hastalarının 265 YTL, % 40 olan epilepsi hastalarının ise 133 YTL gelir vergisi indirimi uygulandığını; 
 • özürlülük oranı %90 ve üzeri olan epilepsi hastalarının ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ödemeksizin araç satın alabildiklerini; 
 • özürlülük oranı daha düşük olanların ise "H" grubu sürücü belgesi alarak ve araçlarında özel tertibatlar yaptırarak bu ÖTV muafiyetinden yararlanabildiklerini;
 • özürlülük oranı %40 ve üzeri olan epilepsi hastalarının brüt 200 m2'yi aşmayan konutları için emlak vergisi ödemediklerini;
 • bu hastalara ait park yerlerine park edenlere 105 YTL ceza verildiğini; 
 • özürlülük oranı %70 ve üzeri olan epilepsi hastalarının ayda 189 YTL
 • özürlülük oranı %40-69 arası olan epilepsi hastalarının ayda 126 YTL özürlü maaşı aldıklarını, 
 • ayrıca, ilk defa bu sene 18 yaşın altındaki epilepsi hastaları için 126 YTL aylık bağlanacağı gibi daha pek çok sosyal haklardan epilepsi ile ilgilenen doktorları, epilepsi hastalarını, hasta yakınlarını ve toplumumuzu bilgilendirerek epilepsi hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmak amacı ile bu toplantı düzenlenmiştir.