7. Ulusal Epilepsi Kongresi 2010 – Ödül Kazananlar

POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLLERİ

POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 1

P-24 ACEMİ ASKERLERDE EPİLEPSİ PREVALANSI

HAKAN TEKELİ1 MEHMET GÜNEY ŞENOL2 HALİT YAŞAR2 MEHMET FATİH ÖZDAĞ2 MEHMET SARAÇOĞLU2
 1. ÇANAKKALE ASKER HASTANESİ
 2. GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ NÖROLOJİ SERVİSİ

POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ 2

P-16 EPİLEPSİ HASTALARI İLE SAĞLIKLI BİREYLERİN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EMİNE RABİA KOÇ1 PELİN PİŞTAV AKMEŞE2
 1. CİZRE DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜ
 2. CİZRE DEVLET HASTANESİ ODİYOMETRİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI BÖLÜMÜ

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

P-5 FOKAL KORTİKAL DİSPLAZİLERDE HİSTOLOJİK ALT GRUPLARA GÖRE FDG-PET BULGULARI

SELİM GÖKDEMİR2 MUSTAFA EMİR TAVŞANLI1 GÜLSÜM AKDENİZ1 ÇİĞDEM ÖZKARA1 METİN HALLAÇ1 NAZ YENİ1 SAİT ALBAYRAM1 BÜGE ÖZ1 MUSTAFA UZAN1 EMİN ÖZYURT1
 1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 2. İSTANBUL PAŞABAHÇE DEVLET HASTANESİ

POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

P-47 MEZYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİ PATOGENEZİNDE SİTOKİNLERİN ROLÜ

ÖZKAN ÖZDEMİR1 NERSES BEBEK3 MÜGE AYDIN SAYİTOĞLU2 EMRAH YÜCESAN2 CANDAN GÜRSES3 BETÜL BAYKAN3 ALTAY SENCER4 İBRAHİM İZİN5 ALİ CANBOLAT4 AYŞEN GÖKYİĞİT3 UĞUR ÖZBEK2
 1. İ.Ü. DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) İMMÜNOLOJİ A.D.
 2. İ.Ü. DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) GENETİK A.D.
 3. İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.D.
 4. İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ A.D.
 5. T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

P-25 ESKİŞEHİR İLİNDE 15 YAŞ VE ÜZERİNDE EPİLEPSİ İNSİDANSI

EMİNE ÇELİKKAŞ1 OĞUZ ERDİNÇ2 SELMA METİNTAŞ3 HÜSEYİN FİDAN4 İNCİ ARIKAN3
 1. URFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 2. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 3. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 4. ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

S-21 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ’NDE UZUN SÜRELİ VİDEO-EEG MONİTORİZASYONU YAPILAN HASTALARDA NÖBET VE EPİLEPSİ SENDROM SINIFLAMASI

SERDAR ALAN1 DİLEK YALNIZOĞLU2 GÜZİDE TURANLI2 KADER KARLI OĞUZ3 ESER LAY ERGÜN4 FİGEN SÖYLEMEZOĞLU5 NEJAT AKALAN6 MERAL TOPÇU1
 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİ ANABİLİM DALI
 2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI
 3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
 5. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
 6. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-16 KORTİKAL DİSPLAZİK YAVRU SIÇANLARDA LEVATİRASETAM’IN HİPERTERMİK NÖBET ŞİDDETİ VE KAN-BEYİN BARİYERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

BÜLENT AHISHALI1 MEHMET KAYA1 NURCAN ORHAN1 NADİR ARICAN1 CANDAN GÜRSES1 OĞUZHAN EKİZOĞLU2 RİVAZE KALAYCI1 İMDAT ELMAS1 MUTLU KÜÇÜK1 DURAN ÜSTEK1 BİLGE BİLGİÇ1 GÖNÜL KEMİKLER1
 1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 2. DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-15 2Q36 BÖLGESİNİ İÇEREN İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMASI İLE JUVENİL ABSANS EPİLEPSİ VE/VEYA JENERALİZE TONİK KLONİK NÖBETLERE YOL AÇAN YENİ BİR ADAY GENİN SAPTANMASI

ÖZLEM YALÇIN1 BETÜL BAYKAN2 KADRİYE AĞAN3 ZUHAL YAPICI2 DESTİNA YALÇIN4 GÜLŞEN DİZDARER5 DİLŞAD TÜRKDOĞAN6 ÇİĞDEM ÖZKARA7 AYCAN ÜNALP8 DERYA ULUDÜZ7 GÜNAY GÜL9 DEMET KUŞÇU9 SEMİH AYTA10 KEMAL TUTKAVUL11 SİNAN ÇOMU12 CİHAN MERAL13 NERSES BEBEK2 S. HANDE ÇAĞLAYAN1
 1. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 2. NÖROLOJİ ANABİLİMDALI, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 3. NÖROLOJİ ANABİLİMDALI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL
 4. NÖROLOJİ ANABİLİMDALI, ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM HASTANESİ, İSTANBUL
 5. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ, TEPECİK, İZMİR
 6. NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, MALTEPE, İSTANBUL
 7. NÖROLOJİ ANABİLİMDALI, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
 8. DR BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İZMİR
 9. BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ, İSTANBUL
 10. ÇOCUK NÖROLOJİSİ, ŞANLIURFA DEVLET HASTANESİ, ŞANLIURFA
 11. 2. NÖROLOJİ KLİNİĞİ, HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL
 12. ÖZEL KLİNİK, İSTANBUL
 13. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ, HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ, İSTANBUL