Komisyonlar

TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ  KOMİSYONLARI
Komisyon Başkanları/Koordinatörler:

 

ALAN KİŞİ
Epilepsi Cerrahisi Komisyonu Başkan: Prof.Dr. İrem Yıldırım 
Sekreter: Prof. Dr. İrsel Tezer
Status Epileptikus Başkan: Prof. Dr. Beyül Baykan
Sekreter: Prof. Dr. Ebru Altındağ
Nörobiyoloji Başkan: Prof Dr. Filiz Onat
Sekreter: Prof. Dr. Medine Gulcebi

 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Komisyonlarının ve Çalışma Gruplarının ilkeleri: Kasım 2006

Komisyon: Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin yönetim kurulu veya genel kurulu tarafından gerekli görülen epilepsi ile ilgili çeşitli alanlarda bir başkanı ve sekreter ile istekli üyelerden oluşan birimlerdir. Her komisyona dernek yönetim kurulundan en az bir üye katılır. Bu üye komisyonun YK ile koordinasyonunu sağlar.

  1. Yeni oluşturulan her komisyon ilk toplantısında mevcut komisyonlardan gelen bir önceki döneme ait çalışma raporlarını değerlendirir. İki yılda bir başkanlık değişimi yapılır. Yeni çalışma dönemi için önerilen yeni bir komisyon ya da sınırlı süre için aktif görev birliklerini (çalışma gruplarını) oluşturur.
  2. Belli bir komisyonun başkanı, ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif olarak klinik, veya laboratuvar veya deneysel çalışma yapıyor olması ve söz konusu çalışma alanında en az bir yabancı ve birden fazla ulusal yayın sahibi olması gibi şartların yanı sıra istekli olup olmadığına dikkat edilir. Bu şartların geçerli olduğu kimse bulunmayan durumlarda ya da hasta eğitimi gibi istisnai durumlarda ise yönetim kurulunda oylama sonucu kişiler belirlenir.
  3. Her komisyon çalışma dönemi başında çalışma programı (kurs, çalıştay vb) belirler ve şablona uygun bütçe düzenler. Yönetim Kurulu bu program ve bütçeyi tartışarak onaylar, ya da önerilerde bulunur. Çalışma dönemi bitince komisyon rapor hazırlar.
  4. Üç ayda bir komisyon başkanları genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına katılır.
  5. Her komisyonun ana görevleri arasında, ulusal kongrede kendi konusunda bilimsel içeriği belirlemede katkıda bulunmak, aylık toplantılarına öneri getirmek de bulunmaktadır.
  6. Komisyonlar kendi alanlarında küçük grup toplantıları düzenleyebilirler, ancak büyük organizasyonlarda yönetim kuruluna danışmalıdır. Komisyon başka derneklerle (yerli veya yabancı) bağımsız ilişki kuramaz. Diğer derneklerle ilişki için yönetim kurulunun onayını alması gerekir.
  7. Komisyonlar ayrı dergi çıkaramaz ve ayrı kongre yapamazlar. Buna karşılık, eğitim amaçlı aktiviteler (hasta eğitimi gibi) komsiyonların öncelikli amaçları arasında olmalıdır.
  8. Bu kurallar dışında çalışma prensiplerini komisyonların kendi içlerinde belirlemekte serbesttirler


hbspc.com - bahis siteleri Görev birlikleri: (Çalışma grupları:) Belli bir konuda sınırlı süreli olarak ve belli bir amaca yönelik bir grup yönetim kurulu tarafından belirlenir, bu grup hedef gerçekleştiğinde kapanır. (örneğin askerlik ve epilepsi konusunda derleme ve öneri raporu hazırlamak, ya da epilepsi kitabı hazırlamak gibi görevler)

Komisyonlar ve görev birlikleri konularıyla ilgili olarak bülten çıkarabilirler ve eğitim materyali hazırlarlar. İstekleri halinde, epilepsi dergisinde özel sayısı şeklinde konularına özelleşmiş sayılar çıkarabilirler.