Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Nerses BEBEK
İ.Ü. İstanbul Tıp.Fak.
Nöroloji A.B.D/ İstanbul
[email protected]

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. S.Naz YENİ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp.Fak.
Nöroloji A.B.D İstanbul
[email protected]  

Genel Sekreter

Prof. Dr. İrem YILDIRIM
Gazi Üniv. Tıp Fak Nöroloji
A.B. D. Beşevler /ANKARA
[email protected]

Sayman

Prof. Dr. Ebru  ALTINDAĞ
İstanbul Florence Nightingale Hast.
Nöroloji Bölümü İstanbul 
[email protected]

Üye

Prof. Dr. Sibel VELİOĞLU
Karadeniz Teknik Üniv.Hast
Nöroloji A.B.D Trabzon
[email protected]

Üye

Prof. Dr. Kezban ASLAN - KARA
Çukurova Üniv . Tıp. Fak Nöroloji 
A.B. D. Sarıçam /Adana 
[email protected]

Üye

Prof. Dr. Yasemin BİÇER GÖMCELİ
Antalya Eğitim ve Araştırma
Hast. Nöroloji Kliniği /Antalya
[email protected]

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Üye

Prof. Dr. Aytaç Yiğit

Üye

Prof. Dr. Sevim Baybaş

Üye

Doç. Dr. Ebru Nur Yavuz