Aylık Toplantı: 2007 - 2008 Bilimsel Toplantıları

  1. 26 Ekim 2007, Dirençli Epilepside VNS - VAGAL Sinir Stimulasyon Uygulamaları

Etki Mekanizması
Konuşmacı: Dr. Renata Dias de Carvalho Van Woessel
Neurologist – Medical Science Liaison, Cyberonics Europe S.A. / N.V.

Yetişkinlerde VNS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Özkara 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı:  Prof. Dr. Paul Boon
Chairman Department of Neurology, Reference Center fro Refactory Epilepsy Universito of Gent

Çocuklarda VNS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşın Dervent
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı:  Prof. Dr. Meral Topçu
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı - Ankara
Konuşmacı:  Dr. Chris Rittey
Consultant Pediatric Neurologist, Ryegate Children’s Centre, UK

 


  1. 30 Kasım 2007, Epilepsili Çocuklarda Davranış ve Kognitif Bozukluklar – Olgu Sunumları

Prof. Dr. Barış Korkmaz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı - İstanbul

 


  1. 28 Aralık 2007, Epilepsi’de İş Hukuku

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hikmet Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı – Manisa

Konuşmacı: Dr. Sevgi Öktem Songu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı – İzmir

 


  1. 25 Ocak 2008, İlaç Çalışmalarını Yaparken ve Yorumlarken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Onat
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Jacqueline French
University of Pennsylvania Department of Neurology, Philadelphia - USA

 


  1. 29 Şubat 2008, Kombine EEG ve fMRI: Epilepsi Araştırmalarında Multimodal İnceleme

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Saygı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı – Ankara

Konuşmacı: Prof. Dr. Jean Gotman
Montreal Neurological Institute, McGill University Montreal,Quebec Canada

 


  1. 28 Mart 2008, Epilepside Gen Ekspresyonu : Moleküler Genetik Çalışmaları Tedavide Yeni Hedefler Oluşturmaya Yardımcı Olur Mu?

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi B.yoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji A.D.

Konuşmacı: Dr. Eleonora Aronica
Neuropathologist / Associate Professor, Department of (neuro) Pathology, Academish Medisch Centrum, Amsterdam – The Netherlands


 

  1. 25 Nisan 2008, Aktiviteye Bağımlı Plastisite: Epilepsiye Etkisi ve Tedavide Yeni Ufuklar

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Onat
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı - İstanbul

Konuşmacı: Prof. Dr. Thomas Sutula
University of Wisconsin – Madison Department of Neurology, Department Chair, Madisaon – WI, USA