Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yeni Tüzük Metni

Sayın Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Üyeleri;
 
Yönetim Kurulu tarafından 5253. ve diğer ilgili maddelere göre tüzüğün yeniden düzenlenme çalışmaları tamamlanmış durumdadır ve ekte dikkatinize sunulmuştur. Ayrıca Tuzuk onerisinin son ve ilk şekli, yeni düzenlenen Dernek web sayfasında da yer alacaktır. Bu değişiklikleri içeren düzenlenmiş yeni şekil tüm üyelerimizin onayına Genel Kurul sırasında sunulacaktır. Bu amaçla:
 
13 Mayıs 2010 tarihinde saat 12:30 – 140:00 arasında İstanbul Armada Otel’inde, Epilepsi Derneği Yönetim Kurulu Seçimi ve Tüzük değişikliği amacıyla, Genel Kurul yapılmasının kararlaştırılmıştır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 7. Ulusal Epilepsi Kongresi sırasında 10 Haziran 2010 tarihinde saat 17:30 – 20:00 arasında Kapadokya Perisiya Otel’inde Genel Kurul’un yapılması (Epilepsi Derneği Yönetim Kurulu Seçimi ve Tüzük değişikliği amacıyla) uygun görülmüştür.

Yeni Tüzük Önerisi İçin Tıklayınız

Bilgilerinize
Saygılarımızla
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim Kurulu