Epilepsi Dergisi Makale Ödülleri

Birincilik: ÖDÜL: YURTDIŞI KONGRE
EPİLEPSİ HASTALARINDA ANKET KULLANARAK REFLEKS NÖBET UYARAN TARAMASI
SURVEY OF REFLEX SEİZURE PRECİPİTANTS İN EPİLEPSY PATİENTS

ESER BULUŞ 1, GÜLÇİN BENBİR ŞENEL 2, NAZ YENİ 2

1. MEDİCAL PARK GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

İkincilik: ÖDÜL: YURTDIŞI KONGRE
Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi

SERDAR AKKOL 1 , MEHMET CAN DOĞAN 2, DUYGU ESENKAR 2, HANDAN DOĞAN 2, TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU 3, FİLİZ ONAT 3

1. YEAR 5 STUDENT, İSTANBUL UNİVERSİTY CERRAHPAŞA FACULTY OF MEDİCİNE, İSTANBUL, TURKEY
2. DEPARTMENT OF BİOLOGY, BEŞİKTAŞ KABATAŞ HİGH SCHOOL, İSTANBUL, TURKEY
3. DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND CLİNİCAL PHARMACOLOGY, MARMARA UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, İSTANBUL, TURKEY