DERNEK GENEL KURULLARI İLE İLGİLİ

30.03.2021 tarih 25 nolu İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 4. Maddesinde  “ Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu karar ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,”  kararı alınmıştır.

02.03.2021 tarihli ve 14 No.lu kararının 6 maddesinde “- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,”  olarak belirlendiğinden İstanbul İlinde Dernek genel kurulları sokağa çıkma kısıtlama dışında kalan gün ve saatlerde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılabilecektir.