Salgın Koşullarında EEG Laboratuvarında Çalışma Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Salgın Koşullarında EEG Laboratuvarında Çalışma Kılavuzu

15/03/2020 tarihinden itibaren Acil ve Servisler de yatmakta olan ve EEG tetkiki istenen tüm hastalara Covid Şüpheli Hasta olarak yaklaşılacaktır.

 

 A) HASTA GELMEDEN ÖNCE

1) Hastanın EEG kaydı için sedye ile gelip gelmeyeceği öğrenilecektir.

a. Sedye ile gelmesi durumunda EEG odasındaki kayıt sedyesi önceden çıkartılacaktır.

b. Sedye ile gelmemesi durumunda EEG çekimi için kullanılan sedye temizlenecektir.

c. Sedye ile gelmemesi durumunda EEG çekimi için kullanılan sedyeye kâğıt örtü serilecektir.

2) Önceden elektrotlar ve pasta-jel hazırlanacaktır.

Eğer laboratuarda uygun başlık şeklinde elektrot veya tek kullanımlık elektrotlar varsa bunlar tercih edilecektir.

3) Eldiven giyilecektir.

4) Fotik stimülatör, “head-box”  ve EEG kayıt kabloları koruma kılıfı veya streç film ile sarılacaktır.

5) Not almak için kullanılacak kalem streç film ile sarılacaktır

6) Klavye-fare ve EEG cihazının üstüne streç film-plastik kılıf yerleştirilecektir.

7) Elektrotların bulunduğu kap streç film ile kaplı olacaktır ya da tek kullanımlık plastik kaplar kullanılacaktır.

8) Pasta-jel için abeslang gibi tek kullanımlık araçların kullanımına devam edilecektir.

9) Oksijen maskesi kontrol edilecektir.

10) Eldiven çıkartılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

11)Ambulatuar çekimler öncesinde cihaz-elektrotlar EEG laboratuarında olduğu gibi yukarıdaki bilgilere uyularak hazırlanılacaktır.

12)Ambulatuar çekim öncesi hasta için nebulizatör kullanılmışsa çekim şartlar uygunsa en az 4 saat sonra yapılmalıdır.

13)Ambulatuar çekim yapılacaksa hastanın yattığı oda dışında çekimin yapılması tercih edilecektir.

 

B) HASTA ODAYA GİRMEDEN ÖNCE

1) El hijyeni sağlanacaktır.

2) Koruyucu önlük giyilecektir.

3) N95 maske, üzerine cerrahi maske takılacaktır.

4) Gözlük takılacaktır.

5) Bone takılacaktır.

6) Yüz koruyucu takılacaktır.

7) Eldiven giyilecektir.

 

C) HASTA ODAYA GİRDİKTEN SONRA EEG KAYDINA BAŞLAMADAN ÖNCE

1) İnceleme sırasında EEG teknisyeni dışında çekim odasında hastane elemanı veya hasta yakını bulunmayacaktır.

2) Hasta entübe değil ise servisten veya acil servisten gelirken mutlaka maske ile gelmesi sağlanacaktır, ambulatuar çekimlerde de serviste hastanın maskesinin takılı olması istenecektir.

3)EEG cihazı hastaya mümkün olan en uzak mesafede tutulacaktır.

4) Kapı açık tutulacaktır.

5)EEG çekim planı EEG ünitesinde çalışan doktorlarla birlikte yapılacaktır.

Gerekli durumlarda daha az elektrotla-kısa süreli çekim yapılabilmektedir:

(10 dakikalık 8 elektrot ile Fp1, F7, T7, P7, O1, C3, Fp2, F8, T8, P8, O2, C4, Cz, EKG, Toprak-Referans)

 

D) ÇALIŞMA SÜRESİNCE

1) Odada yalnızca 1 EEG teknisyeni bulunacaktır.

2) Cep telefonu ile görüşülmeyecektir.

3) Başka bilgisayar kullanılmayacaktır.

4) Zorunlu olmadıkça içeri kimse girmeyecektir.

5)EEG’den sorumlu hekim bilgisinde, hastaya aktivasyon yöntemi olarak hiperventilasyon yaptırılmayacaktır. Gerekli olursa fotik uyarı, sözel-taktil uyarana yanıt değerlendirilecektir.

6) Kayıt başlangıcından sonra gerekli uyaranlara cevabı kaydettikten sonra tenkiyen, kaydı ve hastayı takip edebileceği en uzak noktada çekimi izleyecektir.

 

E)EEG KAYDI BİTTİKTEN SONRA

1) Elektrotlar dezenfektan maddenin bulunduğu tek kullanımlık kaplara alınacaktır. Disposable ise tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

2) Koridor boşaltılacaktır.

3) Hasta oda dışına çıkarılacaktır.

4) Koruyucu giysiler ile oda dışına çıkılmayacaktır.

 

 F) HASTA ODADAN ÇIKTIKTAN SONRA

1) Cihazların üzerindeki streç filmler çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

2) Not alma kaleminin üzerindeki streç filmler çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

3) Elektrot ve stimülatör kabloları üzerindeki koruma kılıfları çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

4) Pasta-jel sürmek için kullanılan tek kullanımlık abeslang tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

5) EEG çekimi için laboratuar sedyesi kullanıldı ise kâğıt örtüsü tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

6) Oksijen maskesi kullanıldı ise atık kutusuna atılacaktır.

7) Eldiven çıkartılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

8) El hijyeni sağlanacaktır.

9) Yeni eldiven takılacaktır.

10) Kalem ve cihazların üzeri (Klavye ve fare gibi) dezenfektan mendil-kağıt havlu ile silinecektir.

11) Elektrot kabloları, fotik stimülatör, “head-box” dezenfektan mendil-kağıt havlu ile silinecektir.

12) Oksijen maskesi kullanıldı ise girişleri dezenfektan ile silinecektir.

13) EEG çekimi için laboratuar sedyesi kullanıldı ise dezenfektan ile silinecektir.

 

G) ODA TEMİZLİĞİ BİTTİKTEN SONRA

1) Eldiven çıkartılıp tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

2) Önlük çıkarılacaktır.

3) El hijyeni sağlanacaktır.

4) Pozitif vakalarda yüz koruyucu çıkarılacak, dezenfeksiyon için kapalı kapa konulacaktır.

5) Bone çıkarılacak tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

6) Gözlük çıkarılacak, dezenfeksiyon için kapalı bir kapa konulacaktır.

7) El hijyeni sağlanacaktır.

8) Cerrahi maske çıkarılacak tıbbi atık kutusuna atılacaktır.

9) N95 maskesi çıkarılacaktır.

10) El hijyeni sağlanacaktır.

11) Pencereler açılarak oda havalandırılacaktır.

12) Tıbbi atık kutusunun ve küfenin alınması için haber verilecektir.

13) Yüz koruyucu ve gözlüğün dezenfeksiyonu için haber verilecektir.

14) Hasta kayıt bilgilerine ait bilgiler farklı kalemle okuma odasındaki deftere kaydedilecektir (Çekim sırasında kullanılan teknisyen notları tıbbi atık kutusuna atılacaktır.)