Epivizyon 2015

Epivizyon 2015

14 Kasım 2015

09:00 – 09:15

Açılış

Candan Gürses

 

Epilepsi hastalarında anamnez:
Oturum Başkanları: Naci Karaağaç – Hacer Bozdemir

09:15 – 09:45

Epilepsi’de öykü alma

Hacer Bozdemir

09:45 – 10:15

Epilepsi’de ayırıcı tanı

Sibel Velioğlu

10:15 – 10:45

Çocuk hastada öykü alma

Özlem Çokar

10:45 – 11:00

Kahve arası

 

Epilepsi’de Tetkik
Oturum Başkanları: Serap Saygı - Ayşın Dervent

11:00 – 11:30

Hastanın eski tetkikler önemli mi?

Yasemin Biçer Gömceli

11:30 – 12:00

İstenecek EEG özellikleri, hastaya göre farklı EEG isteği olur mu?

Hikmet Yılmaz

12:00 – 12:30

Ayırıcı tanı için tetkikler

Serap Saygı

12:30 – 14:00

Öğle arası

 

Epilepsisi olan hastalarda semiyolojik yaklaşım
Oturum Başkanı : Barış Baklan- Dilek Ataklı

14:00 – 14:30

Temporal lob epilepsi

 İbrahim Bora

14:30 – 15:00

Frontal lob epilepsi

 Naz Yeni

15:00 – 15:30

Parietal ve Oksipital lob  epilepsi

Candan Gürses

15:30 – 15:45

Kahve arası

15:45 – 17:45

Atölye çalışmaları

 

 

Atölye 1

Ayşın Dervent – Yasemin Biçer Gömceli

 

Atölye 2

İbrahim Bora – Sibel Velioğlu

 

Atölye 3

Candan Gürses – Özlem Çokar

 

Atölye 4

Hikmet Yılmaz – Naz Yeni

 

 

 

 

 

 


15 Kasım 2015

 

Epilepsi’de görüntüleme
Oturum Başkanı : Demet Kınay & İbrahim Öztura

08:30 – 09:00

Nöroradyolojik istek nasıl olmalı? Çekimde neler önemli?                              

Serra Sencer

09:00 – 09:30

Diğer görüntüleme yöntemleri

Eser Lay Ergün

09:30 – 10:00

Epilpeside psikiyatrik komorbidite

Gülnihal Kutlu

10:00 – 10:30

Kahve arası

 

Video EEG monitorizasyon
Oturum Başkanları: Berrin Aktekin & İbrahim Öztura

10:30 – 11:00

Epilepsi ve ayırıcı tanı

Dilek Ataklı

11:00 – 11:30

İnvazif monitorizasyon olmadan cerrahi için olasılığı var mı?

Nerses Bebek

11:30 – 12:30

Atölye Çalışması

 

 

Atölye 1

Nerses Bebek, Serra Sencer

 

Atölye 2

İbrahim Öztura, Demet Kınay,

 

Atölye 3

Gülnihal Kutlu, Hikmet Yılmaz

 

Atölye 4

Dilek Ataklı, Eser Lay Ergün

12:30 – 14:00

Öğle arası

 

Epilepsi’de tedavi 
Oturum Başkanları: İrsel Tezer & Füsun Erdoğan

14:00 – 14:30

Jeneralize epilepsilerde tedavi

Betül Baykan

14:30 – 15:00

Parsiyel başlangıçlı epilepsilerde tedavi

Ebru Apaydın Doğan

15:00 – 15:30

Status epileptikus’ta tedavi

Neşe Dericioğlu

15:30 – 16:00

Ne zaman invazif monitorizasyon kararı verilir? Hipotez kurulmalı mı?

Berrin Aktekin

16:00 – 16:30

Örnek olgularla öyküden patolojiye seyahat

Bilge Bilgiç & Candan Gürses

16:30 – 16:45

Kahve arası

 

Cerrahide invazif yöntemler
Oturum Başkanı: Gülnihal Kutlu & Nerses Bebek

16:45 – 17:15

İnvazif kayıt sırasında neler yapılabilir?

İrsel Tezer

17:15 – 17:45

Epilepsi tedavisinde nöromodulasyon ve diger yöntemler

Kadriye Ağan

17:45 – 18:00

Kahve Arası

 

18:00 – 19:00

Atölye çalışmaları
Öykü- EEG- Görüntüleme – VEM –sonuçlarına göre tedavi belirleme ile  hasta örnekleri

 

 

Atölye 1

İrsel Tezer, Kadriye Ağan

 

Atölye 2

Candan Gürses, Ebru Apaydın Doğan

 

Atölye 3

Berrin Aktekin, Füsun Erdoğan

 

Atölye 4

Betül Baykan, Neşe Dericioğlu