9. Ulusal Epilepsi Kongresinde Poster Bildiri ve Sözel Bildiri Ödülleri

POSTER BİLDİRİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PB-14 KAİNİK ASİT İLE OLUŞTURULAN TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HAYVAN MODELİNDE KAN-BEYİN BARİYERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

CANAN UĞUR YILMAZ , EMİNE TAŞKIRAN, NURCAN ORHAN2, BÜLENT AHISHALI3, NADİR ARICAN4 İMDAT ELMAS4, MUTLU KÜÇÜK1, MEHMET KAYA5 CANDAN GÜRSES

1 DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE BİYOMEDİKAL UYGULAMA TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI, İSTANBUL
5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
6 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
PB-16 NÖBET SIKLIĞI VE ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARININ UYKU ÜZERİNDEKİ ROLÜ

İLKER ÖZTÜRK , KEZBAN ASLAN, HACER BOZDEMİR
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ADANA

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
PB- 1 POSTTRAVMATİK EPİLEPSİ OLGULARININ  GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

BİRGÜL BAŞTAN , AYTÜL MUTLU , SEFER GÜNAYDIN , BELGİN PETEK BALCI , HURTAN ACAR , ÖZLEM ÇOKAR
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL

SÖZEL BİLDİRİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
SB-6 DİRENÇLİ NÖBETLERİ OLAN HASTALARDA İKTAL KAYITLARDA KALP HIZI VE EKG ANORMALLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LEYLA BAYSAL KIRAÇ , BETÜL BAYKAN , CANDAN GÜRSES NERSES BEBEK , AYŞEN GÖKYİĞİT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI, İSTANBUL 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
SB-9 ‘EPİLEPSİA PARTİALİS CONTİNUA’:KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK KORELASYON ÖZELLİKLERİ

MURAT MERT ATMACA , ELİF KOCASOY ORHAN , NERSES BEBEK , BETÜL BAYKAN , AYŞEN GÖKYİĞİT , CANDAN GÜRSES
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
SB-10 NONEPİLEPTİK HASTLARDA PREGABALİN VE GABAPENTİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN MYOKLONİK STATUS EPİLEPTİKUS

AYÇİN YILDIZ TABAKOĞLU , AYŞEN SÜZEN EKİNCİ ,AYŞE GÜLER , İBRAHİM AYDOĞDU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR