Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim kurulu 8. Ulusal Epilepsi Kongresinde belirlenmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD, İzmir
Tel: +90 232 412 40 53
E mail: [email protected]

   
Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Candan Gürses
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Klinik Nörofizyoloji BD, İstanbul
Tel: +90 212 414 20 00 / 32573
E mail: [email protected]

   
Sekreter:

Doç. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD, İstanbul
Tel: +90 216 327 10 10 / 266
E mail: [email protected]

   
Sayman

Doç. Dr. İbrahim Öztura
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD, İzmir
Tel: +90 232 412 40 62
E mail: [email protected]

   
Üyeler:

Prof. Dr. Zeki Gökçil
Tel: +90 312 434 44 82
E mail: [email protected]

 

Doç. Dr. Özlem Çokar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği, İstanbul
Tel: +90 212 529 4400 / 1428
E mail: [email protected]

 

Doç. Dr. Gülnihal Kutlu
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği, Ankara
Tel: +90 312 595 35 92
E mail: [email protected]