Epilepside İlaç Tedavisi Sempozyumu 7-9 Ekim 2011 Tarihinde Gaziantep te gerçekleştirilmiştir

PROGRAM
1. gun: 7 ekim 2011

14.00- 14.30 AEİ genel farmakolojik özellikleri: Filiz Onat
14.30- 15.15 En yeni AEİ lar: Emilio Perucca
15.15- 15.45 kahve arası
15.45- 18.45 Olgu tartışmaları
15.45- 17.15 1. grup:
  Dirençli epilepsiler, tanı, tedavi sorunları : Çiğdem Özkara (moderator), Candan Gürses, Serap Saygı, Erhan Bilir, Zeki Gökçil, Canan A. Bingöl 
17.15- 18.45 2. grup: 
  AEİ etkileşim, yan etkiler, kognitif ve psikiyatrik komorbidite: Barış Baklan (moderator), Berrin Aktekin, Baki Arpacı,Betül Baykal, Hacer Bozdemir, Sibel Velioğlu, 

2. gün: 8 ekim 2011

9.00 - 9.45 İdyopatik jeneralize   epilepsilerde tedavi yaklaşımı P. Genton
9.45 -10.30 Gebelikde tedavi T. Tomson
10.30-11.00 kahve
11.00-14.00 Olgu tartışmaları
11.00-12.30 3. grup
  Yaş ve cinse özel durumlar: İbrahim Bora (moderator), Naz Yeni, Dilek Ataklı, Ayşen Gökyiğit, Nilgün Araç, Sevim Baybaş, Destina Yalçın 
12.30-14.00 4. grup
  Çocukluk ve ergenlikde tedavi: Ayşın Dervent (moderator), Fusun Erdoğan, Ozlem Çokar, Recep Alp, Zuhal Yapıcı, Veysi Demirbilek, Semih Ayta
14.00 sosyal program

3. gün pazar dönüş

1.grup.  Dirençli epilepsiler, tanı, tedavi sorunları : Çiğdem Özkara (moderator), Candan Gürses, Serap Saygı, Erhan Bilir, Zeki Gökçil, Canan A. Bingöl 

2.grup. AEİ etkileşim, yan etkiler, kognitif ve psikiyatrik komorbidite: Barış Baklan (moderator), Berrin Aktekin, Baki Arpacı, Hacer Bozdemir, Sibel Velioğlu, Betül Baykal

3.grup. Yaş ve cinse özel durumlar: İbrahim Bora (moderator), Naz Yeni, Dilek Ataklı, Ayşen Gökyiğit, Nilgün Araç, Sevim Baybaş, Destina Yalçın  

4.grup  Çocukluk ve ergenlikde tedavi: Ayşın Dervent (moderator), Fusun Erdoğan, Ozlem Çokar, Recep Alp, Zuhal Yapıcı, Veysi Demirbilek, Semih Ayta