Epilepsi Cerrahi Komisyon Toplantısı 23-24 Eylül 2011 Tarihinde Titanic Otel, Bakırköy-İstanbul da yapılmıştır

23.09.2011

14.00-14.15 Epilepsi cerrahi uygulaması için gereken altyapının tanımı; Berrin Aktekin
14.20-14-35 Faz I inceleme kimlere ve nasıl uygulanır; Füsun Erdoğan
14.40-14.55 Yapısal ve fonsiyonel görüntüleme yöntemleri; Demet Kınay
15.00-15.15 İnvazif monitorizasyon; Çiğdem Özkara, Mustafa Uzan
15.20- 15.35 Nöropsikolojik testler; Psik. Selin Yağcı
15.40-15.55 Cerrahi yöntemler; Neşe Dericioğlu, Nejat Akalan
16.00-16.15 Çocuklarda epilepsi cerrahisi uygulamaları; Dilek Yalnızoğlu
  ARA
17.00-17.15 Reoperasyon kime ve nasıl uygulanır koşulları; Serap Saygı
17.20-17.35 Video-EEG monitorizasyon standartları; İbrahim Bora, Erhan Bilir
17.40-17.55 WADA uygulama/ma rehberi; Lütfü Hanoğlu, Aytaç Yiğit,Ayşe Bingöl
18.00-18.15 Patolojik değerlendirmeler rehberi; Prof.Dr. Büge Öz (Cerrahpaşa Tıp fakültesi).
18.20-18.35 VNS endikasyonları ;Zeki Gökçil, Ersin Erdoğan
18.40-18.55 Psikiyatrik değerlendirmeler başlığını -endikasyon ve kontrendikasyonlar vs; Prof.Dr . Işıl Baran , Mine Özmen
19.00-19.15 Postoperatif takip standartları ve dikkat edilecek hususlar; Candan Gürses, Nerses Bebek (Çapa Tıp Fakültesi).

24.09.2011

09.00-11.00 Epilepsi cerrahisi uygulama rehberi tartışması son
11.30-12.00 Gelişimsel malformasyonlarda klinikopatolojik değerlendirme- Figen Söylemezoğlu
12.00-13.00 öğle yemeği
13.00-15.00 Gelişimsel malformasyonlarda Olgu sunumları-I ; tamamlanmış olgular
15.30- 17.30 Gelişimsel malformasyonlarda Olgu sunumları-II; cerrahi başarısızlık, reoperasyon, danışma olguları
17.30-19.00 serbest tartışma( nadir uygulamaların geleceği -DBS, gama knife, TMS vs...),
Değerlendirme ve planlar