Türk Epilepsi Derneği Genel Kurul Duyurusu


   Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Genel Kurulu, Epilepsi Derneği Yönetim Kurulu Seçimi ve Tüzük değişikliği amacıyla, 13 Mayıs 2010 tarihinde saat 12:30 – 14:00 arasında İstanbul Armada Otel’inde yapılacaktır.

   Belirtilen gün çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 7. Ulusal Epilepsi Kongresi sırasında 10 Haziran 2010 tarihinde saat 17:30 – 20:00 arasında Kapadokya Perisiya Otel’inde (Epilepsi Derneği Yönetim Kurulu Seçimi ve Tüzük değişikliği amacıyla) nisapsız olarak yapılacaktır.

  Sayın üyelerimize duyurulur.


Prof. Dr. İbrahim Bora
Başkan
GÜNDEM


 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Faaliyet raporunun okunması
 5. Dernek hesaplarının sunulması
 6. Faaliyet raporlarının ve hesaplarının ibrası
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 8. Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
 9. Tüzük değişikliklerinin görüşülüp karara varılması
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış

 12.