2010 yılı poster ve sözel bildiri ödülleri

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

9-12 Haziran 2010 tarihlerinde Kapadokya’da yapılacak olan 7. Ulusal Epilepsi Kongresi´nde sunulan bildiriler arasından Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından en iyi 3 Sözel ve en iyi 3 Poster bildirilerine ödül verilecektir. Verilecek olan ödüllerin finansal desteği Derneğimiz tarafından sağlanacaktır.

En iyi Sözel Bildiri ödülü Birincisi: 1000 TL
En iyi Sözel Bildiri ödülü İkincisi: 750 TL
En iyi Sözel Bildiri ödülü Üçüncüsü: 500 TL

En iyi Poster Bildiri ödülü Birincisi: 750 TL
En iyi Poster Bildiri ödülü İkincisi: 500 TL
En iyi Poster Bildiri ödülü Üçüncüsü: 250 TL olarak belirlenmiştir.


PROJE ÖDÜLÜ:

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, “Epilepsi” konusunda ülkemizde yüksek nitelikli araştırmaları desteklemek amacı ile bir projenin 5000 TL ile desteklenmesi kararlaştırmıştır. Proje Ödülü başvuruları “Bilimsel Değerlendirme ve Ödül Kurulu” tarafından bilimsel yenilik ve bilime yaptıkları katkı ölçüt alınarak değerlendirilecektir. Verilecek olan ödüllerin finansal desteği Derneğimiz tarafından sağlanacaktır.

Ödül miktarları,
Proje Ödülü: 5.000 YTL


PROJE ÖDÜLÜ BAŞVURU KOŞULLARI

2010’’ yılı Proje Ödülleri ne başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

  1.  Ödüle aday gösterilen proje orijinal araştırma projesi olmalıdır ve çalışma “Epilepsi” ile ilgili Türkiye’de bulunan kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilecek olmalıdır.
  2. Ödüle aday gösterilen projenin Uluslararası Bilimsel Atıf Endeksi (Science Citation Index-SCI– expanded) kapsamındaki bir dergide yayınlanması amaçlanmalıdır.
  3. Ödüle aday gösterilen projenin ödül başvuru dilekçesi, proje ve yazarların özgeçmişleri ile 20 Mayıs 2010 tarihine kadar elektronik ortamda [email protected]; [email protected] adresine gönderilmelidir.

  4. Proje ayrıntılı olarak konu, süre, katılımcılar, özgün değer, bütçe, kaynaklar bilgilerini içermelidir.

  5. Bilimsel Değerlendirme ve Ödül Kurulu başkanı ve üyeleri bu ödüller için aday
    gösterilemezler.
  6. Değerlendirme TÜBİTAK proje değerlendirme kriterleri gözönüne alınarak yapılacaktır.
  7. Ödüle başvuranlar, ilan edilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
  8. Ödüller 9-12 Haziran 2010 tarihleri arasında yapılacak olan 7. Ulusal Epilepsi Kongresinde verilecektir.Prof.Dr. İbrahim Bora
Yönetim Kurulu Adına
Dernek Başkanı

Ayrıntılı bilgi ve Resmi Web Sitesi için tıklayınız