Türk Epilepsi İle Savaş Derneği 2008 Yılı Makale Ve Bildiri Ödülleri

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

4-7 Haziran 2008 tarihlerinde Çeşme´de yapılacak olan 6. Ulusal Epilepsi Kongresi´nde sunulan bildiriler arasından Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından Klinik Bilimler ve Temel Bilimler alanlarında ayrı ayrı belirlenecek en iyi Sözel ve en iyi Poster bildirilerine ödül verilecektir. Verilecek olan ödüllerin finansal desteği Derneğimiz tarafından sağlanacaktır.

En iyi Sözel Bildiri ödülü: 1500 YTL
En iyi Poster Bildiri ödülü: 1000 YTL olarak belirlenmiştir.

MAKALE ÖDÜLLERİ

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, “Epilepsi” konusunda “Klinik Bilimler” ve “Temel Bilimler” alanlarında ülkemizde yüksek nitelikli araştırmalar yapan ve yayınlayan araştırıcıları desteklemek amacı ile Makale Ödülleri verilmesini kararlaştırmıştır. Makale Ödülü başvuruları “Bilimsel Değerlendirme ve Ödül Kurulu” tarafından bilimsel yenilik ve bilime yaptıkları katkı ölçüt alınarak değerlendirilecektir. Her iki bilim alanından ayrı ayrı olmak üzere toplam 9.000 YTL ödül verilecektir. Verilecek olan ödüllerin finansal desteği Derneğimiz tarafından sağlanacaktır.
Ödül miktarları,

 1. seçilen makale: 2.000 YTL
 2. seçilen makale: 1.500 YTL
 3. seçilen makale: 1.000 YTL olarak belirlenmiştir.MAKALE ÖDÜLÜ BAŞVURU KOŞULLARI

“2008 yılı Makale Ödülleri”ne başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 • Ödüle aday gösterilen makalede orijinal araştırma makalesi olmalıdır ve makalede yer alan çalışma “Epilepsi” ile ilgili “Temel Bilimler” ya da “Klinik Bilimler” alanlarında Türkiye´de bulunan kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmiş olmalıdır.
 • Ödüle aday gösterilen makale 2006 Mayıs - 2008 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Bilimsel Atıf Endeksi (Science Citation Index-SCI- expanded) kapsamındaki bir dergide yayınlanmış (ya da yayın izni alınmış) olmalıdır.
 • Ödüle aday gösterilen makalenin temel bilimler yada klinik bilimler alanlarının hangisinde değerlendirilmesinin istendiğinin belirtildiği ödül başvuru dilekçesi, makalenin elektronik kopyası (pdf veya taranmış bir kopya) ve yazarların özgeçmişleri 10 Mayıs 2008 tarihine kadar elektronik ortamda [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmelidir.
 • Çalışmayı birden fazla araştırmacı gerçekleştirmişse çalışmayı yapanlar ortak aday sayılacaktır. Bu nedenle tüm yazarların başvuruyu kabul ettiklerini ya da başvuru tek bir araştırmacı tarafından yapılıyor ise araştırmacıların başvuru hakkını başvuru sahibine devrettiklerini ve araştırmacının bu ödüle başvurusunu onayladıklarını bildiren imzalı bir belge tek nüsha olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Başka kurumlarca verilecek ödüller Türk Epilepsi ile Savaş Derneği´nin ödülünü engellemez.
 • Bilimsel Değerlendirme ve Ödül Kurulu başkanı ve üyeleri bu ödüller için aday
  gösterilemezler.
 • Ödüle başvuranlar, ilan edilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Ödüller 4-7 Haziran 2008 tarihleri arasında Çeşme´de yapılacak olan 6. Ulusal Epilepsi Kongresinde verilecektir.


Saygılarımızla,

Prof.Dr. Çiğdem Özkara
Yönetim Kurulu Adına
Dernek Başkanı