Ulusal Epilepsi Sempozyumları:

2001 Sempozyumu

 1.  İdyopatik Parsiyel Epilepsilerde Genetik Gelişmeler Dr. FEDERICO ZARA
 2.  Klinisyenler İçin Temel Moleküler Genetik Dr. HANDE ÇAĞLAYAN
 3.  Jeneralize Epilepsilerde Genetik Gelişmeler Dr. FEDERICO ZARA
 4.  İdyopatik Familyal Epilepsilerde Genetik Çalışmalar Prof. Dr. MERAL TOPÇU
 5.  Progresif Miyoklonik Epilepsilerde Genetik Gelişmeler Dr. ANNA-ELINA LEHESJOKI
 6.  Epilepsilerde Moleküler Tanı Çalışmalarında Son Gelişmeler Dr. ANNA-ELINA LEHESJOKI
 7.  Ailesel Epilepsilerde Genetik Yaklaşım Dr. UĞUR ÖZBEK
 8.  Ailesel Epilepsilerde İnceleme Protokolü Oluşturulması Prof. Dr. AYŞEN GÖKYİĞİT
 9.  Genetik Epilepsi Modelleri Dr. DOUG RICHARDS
 10.  Epilepsi ve Hareket Bozuklukları Prof. Dr. Ayşin DERVENT
 11.  Farmakogenetik ve Epilepsi Dr. A. ŞÜKRÜ AYNACIOĞLU
 12.  Most Important Drug Interactions in Epilepsy Prof. Philip N. PATSALOS
 13.  Frontal Nöbetler Dr. Patrick CHAUVEL